Obowiązki rowerzystów

W Polsce dorosłe osoby nie muszą mieć żadnych uprawnień, by jeździć na rowerze, natomiast młodsze osoby mają inne regulacje. Dzieci, które ukończyły 10 lat, mogą jeździć na rowerze tylko wtedy, gdy posiadają kartę rowerową. Egzamin na taką kartę zazwyczaj organizowany jest w szkołach, zwykle w maju lub czerwcu. W efekcie dziecko, które obchodzi urodziny na początku roku, może znaleźć się w sytuacji, w której ukończy 10 lat, ale będzie musiało poczekać na egzamin.

You are currently viewing Obowiązki rowerzystów

Konsekwencje braku uprawnień

Karta rowerowa pozwala osobom niepełnoletnim na korzystanie nie tylko z roweru, ale także z elektrycznej hulajnogi. Brak uprawnień może skutkować mandatem w wysokości 200 zł, a odmowa przyjęcia mandatu prowadzi sprawę do sądu, który może nałożyć karę nawet do 1500 zł.

Regulacje dla nastolatków

Kara pieniężna może być nałożona tylko na osoby, które mają 17 lat, ale nie są jeszcze pełnoletnie, zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń. W przypadku młodszych osób sprawy przekazywane są do sądu rodzinnego.

Obowiązki rowerzystów

Osoby posiadające kartę rowerową, mimo że są niepełnoletnie, są traktowane jako pełnoprawni użytkownicy drogi. Mają obowiązek korzystania z drogi dla rowerów, jeśli taka jest dostępna w kierunku ich jazdy; w przeciwnym razie powinny korzystać z jezdni. Jazda po chodniku jest dozwolona tylko, gdy warunki pogodowe są trudne lub chodnik jest co najmniej 2 metry szeroki i przylega do jezdni, na której dozwolona prędkość przekracza 50 km/h.

 

 

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Użytkownicy elektrycznych hulajnóg są zobowiązani do korzystania ze ścieżek rowerowych, a w ich braku – z chodników. Na chodnikach muszą ustępować pierwszeństwa pieszym i jechać z prędkością zbliżoną do tempa marszu, jeśli w pobliżu znajdują się piesi. Jazda hulajnogą po jezdni jest dozwolona tylko wtedy, gdy na danej drodze obowiązuje prędkość do 30 km/h.

Rodzice a przepisy

Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że dzieci poniżej 10 roku życia są przez prawo traktowane inaczej. Dzieci młodsze niż 10 lat, jadąc na rowerze, są traktowane jako piesi. Poza strefą zamieszkania powinny jechać chodnikiem i nie mogą korzystać z dróg dla rowerów. Rodzic, który jedzie z takim dzieckiem ścieżką rowerową, może zostać ukarany mandatem w wysokości 50 zł. Natomiast dorosły rowerzysta towarzyszący dziecku do 10 roku życia może korzystać z chodnika. Dzieci w tym wieku nie mogą również korzystać z elektrycznej hulajnogi, chyba że są pod nadzorem dorosłego w strefie zamieszkania.

Źródło: money.pl

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama