Aktywni Seniorzy Gminy Węgliniec

Seniorzy Gminy Węgliniec chcą aktywnie spędzać czas! Temat ten zdominował posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, które odbyło się 17 lutego br.

You are currently viewing Aktywni Seniorzy Gminy Węgliniec

– Jesteśmy skarbnicą wiedzy, mamy doświadczenie życiowe, którym możemy i chcemy się dzielić. Chcemy czerpać wiedzę również w drugą stronę. Młodzi ludzie mogą nam pomóc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, któremu sprzyja postęp cywilizacyjny, a z nim nienadążanie za nowinkami. Działania lokalne łączące pokolenia przeciwdziałają izolacji i niskiej aktywności społecznej – mówią przedstawiciele Rady Seniorów.

333102664 876411250293607 6079119470661739182 n

Seniorzy wystosowali postulaty o większą współpracę dotyczącą, wspólnych działań placówek kulturalnych, ukierunkowanych na potrzeby seniorów z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu, włączając w to placówki biblioteczne. Bardzo pozytywnie wypowiedzieli się również na temat dwóch prężnie działających Klubów Seniora w Jagodzinie i nowo otworzonym w tym roku w Węglińcu, w których aktywnie spędzają czas w swoim gronie. Jednak jak powtarzają wśród starszych mieszkańców gminy jest ogromna potrzeba integracji wielopokoleniowej.

332306228 587573466609614 4310612624065354070 n

Został poruszony również temat projektu, do którego Gminna Rada Seniorów chce przystąpić to Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku, który ma na celu podnoszenie kompetencji członków rad seniorów, wymianę dobrych praktyk między radami seniorów, uświadamianie potrzeb partycypacji osób starszych w życiu obywatelskim, określenie potrzeb rad seniorów w zakresie wsparcia działalności w środowisku lokalnym, budowanie i rozwój polityki senioralnej na Dolnym Śląsku, integrację i aktywizację osób starszych, a także zapobieganie ich wykluczaniu oraz udzielenie gminom, powiatom z terenu województwa dolnośląskiego pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin/powiatów, będących inicjatywą rad seniorów. Wnioski o realizację zadania publicznego należy składać w terminie 14.02.-31.03.2023 r.  https://dolnyslask.pl/program-wsparcia-rad-seniorow-na-dolnym-slasku/6119/

Kolejny projekt to chęć przystąpienia seniorów do programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, w ramach programu senioryz bedą mieli oszczędności przy zakupie produktów i usług firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora. Program jest innowacyjny i nowoczesny w którym kierują się troską o interesy gminy i jej najstarszych mieszkańców, zwracają uwagę na potrzeby seniorów kulturalno-turystyczne, usługowo-handlowe i rekreacyjne. https://glosseniora.pl/gps/

Pan Burmistrz Mariusz Wieczorek wyraził pełną aprobatę i wszelką pomoc w realizacji obydwu przedsięwzięć.

333251022 1057461828978356 1762268562116668800 n

Źródło: wegliniec.pl

Loading

Reklama
Reklama