ZUS zdecyduje o wysokości świadczeń

„Dziennik Gazeta Prawna” przypomina, że emeryci i renciści do 29 lutego muszą zawiadomić ZUS o swoich przychodach. Na podstawie tych informacji ZUS zweryfikuje, czy wysokość świadczenia powinna ulec obniżeniu lub zostać wstrzymana. Co ważne obowiązek ten dotyczy osób, które nie ukończyły 60 i 65 lat.

You are currently viewing ZUS zdecyduje o wysokości świadczeń

„Pracodawcy, którzy zatrudniają na umowę zlecenia lub umowę o pracę osoby pobierające emeryturę lub rentę, mają obowiązek zawiadomić ZUS w terminie do końca lutego o wysokości uzyskanych przez nie zarobków w poprzednim roku. Dochody osiągnięte w 2023 r. trzeba więc wykazać do 29 lutego 2024 r.” – przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”.

Dorabianie do emerytury. Limity

Tej zasadzie podlegają pracujący renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lub 65 lat.

Jeśli przychód przekroczy określone progi – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.

Limity zarobkowe zmieniają się co 3 miesiące. Od grudnia 2023 r. do konca lutego 2024 r. granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 5036,50 zł brutto.

Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód nie powinien być wyższy niż 9353,50 zł brutto.

 

 

Ich limity nie obowiązują, ale jest wyjątek

Limity zarobkowe nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60/65 lat). Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (1588,44 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Rzecznik ZUS przypominał, że zarabiać mogą bez ograniczeń również niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Źródło: money.pl

Loading

Reklama
Reklama