ZAWIDÓW – Przegląd miejskich inwestycji

Miasto konsekwentnie w ciągu całego roku kontynuuje realizację wcześniej zaplanowanych inwestycji. Zachęcamy do zapoznania się z postępami na pięciu placach budowy, gdzie obecnie prowadzone są prace.

You are currently viewing ZAWIDÓW – Przegląd miejskich inwestycji

Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przy ulicy Lubelskiej trwa budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach tej inwestycji powstanie hala magazynowa, wiata, kontenerowy obiekt portierni, rampa oraz urządzenia budowlane związane z całością projektu.

Wybrany wykonawca, którego wybór dokonano w trakcie przetargu, ma wyznaczony termin na zrealizowanie inwestycji do 31. maja 2024 roku. Prace te stanowią istotny krok w rozbudowie infrastruktury lokalnej, zwiększając efektywność i dostępność usług związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

„Przebudowa budynku na potrzeby rozwoju mikro przedsiębiorczości i usług społecznych”

W trakcie prac przy ulicy Grunwaldzkiej 4 prowadzona jest renowacja placu, zwłaszcza obszaru, gdzie wcześniej znajdował się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Obecnie nie ma już śladów po dawnej kotłowni, portierni oraz pomieszczeniu gospodarczym. Zamiast tego, na powstałym obszarze wznoszony jest dwustanowiskowy garaż.

W ramach prac przewidziana jest likwidacja kolizji energetycznej, co przyczyni się do poprawy funkcjonalności tego miejsca. Dodatkowo, planowane jest wymienienie ogrodzenia, co pozwoli na estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie terenu. Niniejsze prace to część kompleksowego procesu modernizacji, mającego na celu poprawę jakości przestrzeni miejskiej oraz dostosowanie jej do aktualnych potrzeb i standardów.

W ramach tej inwestycji gmina przewiduje także gruntowną przebudowę budynku zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej. Zakres prac obejmuje szeroki zakres działań, w tym wymianę dachu, odnowienie elewacji, modernizację instalacji, wykonanie nowych tynków, posadzek oraz sufitów, itp. Skala przewidzianych prac jest imponująca, obejmuje kompleksowe odnowienie i unowocześnienie obiektu. Realizacja tych działań znacząco przyczyni się do poprawy stanu technicznego i estetyki budynku, zapewniając nowoczesne i funkcjonalne warunki dla jego użytkowników.

Strary budynek o 4 piętrach w kolorze szarym, koło obiektu tablica informacją z nazwą PSZOK oraz zielone krzewy

„Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych”

Przy ulicy Wierzbowej trwa realizacja nowoczesnego budynku dedykowanego przedsiębiorcom, stanowiącego przestrzeń produkcyjno-usługową. Ten nowy obiekt ma służyć potencjalnym mikro i małym przedsiębiorstwom, umożliwiając skuteczne prowadzenie działalności.

 

 

Przez lata ulica Wierzbowa kojarzona była głównie z przestarzałym pustostanem o ograniczonej wartości użytkowej. Obecnie jest to obszar intensywnych prac budowlanych, na którym wznoszony jest nowoczesny, jednokondygnacyjny budynek produkcyjno-usługowy. To miejsce, które wkrótce stanie się centrum działalności potencjalnych przedsiębiorców. Budynek zostanie wyposażony w szereg nowoczesnych rozwiązań, obejmujących wszystkie niezbędne instalacje, parking oraz oświetlenie. Teren wokół budynku będzie częściowo ogrodzony, co zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na styczeń 2024 roku. Ten projekt stanowi istotny krok w kierunku wzmocnienia infrastruktury wspierającej rozwój mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych na lokalnym rynku.

„Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Zawidowie”

Od 4 października br. trwa przebudowa ulicy Jana Pawła II. W ramach inwestycji przebudowana zostanie cała nawierzchnia jezdni, krawężniki, pobocza oraz kanalizacja deszczowa wraz z robotami towarzyszącymi. Prace związane z przebudową drogi będą realizowane w okresie od października 2023r. do czerwca 2024r.

„Przebudowa targowiska miejskiego”

W ramach przebudowy wykonawca dokonał rozbiórki istniejących zabudowań. Aktualnie utwardza i wyrównuje nawierzchnię placu. Niebawem utworzy także nowoczesne stoiska targowe etc. Jednocześnie istotnym kryterium jest zielony aspekt inwestycji, zgodnie z którym minimalna powierzchnia biologicznie czynna na obszarze działki musi wynosić co najmniej 25%.

Projekt ten nie tylko modernizuje przestrzeń, ale również dba o zrównoważony charakter, zapewniając odpowiednią ilość przestrzeni zielonej, która wpisuje się w estetykę otoczenia.

Źródło: zawidow.eu

Loading

Reklama
Reklama