ZAWIDÓW – Prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym

Wczoraj, 9 lipca br. Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie oraz Gmina ogłosiły postępowanie zakupowe na prace konserwatorskie przy zabytku. Wykonawcy zainteresowani realizacją zadnia mają czas na składanie ofert w terminie do dnia 12 sierpnia br.

You are currently viewing ZAWIDÓW – Prace konserwatorskie przy Kościele Parafialnym

TYTUŁ POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO: Prace konserwatorskie przy zabytku – Kościół Parafialny pw. św. Józefa Rzemieślnika.

W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona, zgodnie z zatwierdzonym programem renowacji zabytku, zabiegi konserwatorskie powierzchni ścian oraz ceglanych detali architektonicznych.

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [TU]

Ofertę należy złożyć pocztą lub osobiście na adres zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie przy ul. Jana Pawła II 26, 59-970 Zawidów.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2024r. do godziny 10:00.

flaga narodowa, godło państwowe, symbol polskiego ładu (nierówny okrąg, który przedzielają pionowe kreski) oraz znak banku BGK - mały czerwony kwadrat pusty w środku)
Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Źródło: zawidow.eu

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama