ZAWIDÓW – Opłata od posiadania psa – przypomnienie

Urząd Miejski w Zawidowie uprzejmie przypomina o konieczność uiszczenia opłaty od posiadania psów za rok 2023.

You are currently viewing ZAWIDÓW – Opłata od posiadania psa – przypomnienie

Zaległą opłatę można jeszcze uiścić bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z odsetkami bądź kosztami upomnienia.

W roku 2023 na terenie miasta Zawidowa obowiązują następujące roczne stawki opłaty od posiadania psów:

  • 30,00 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego,
  • 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego trwałego oznakowania, o którym mowa wyżej.

Uwaga! Fakt wszczepienia mikroprocesora należy udokumentować stosownym zaświadczeniem w pokoju nr 2 lub 3  tut. Urzędu.

 

 

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania, a jej termin upłynął 31 marca 2023r.

W stosunku do osób, które nie uregulują powyższej opłaty w najbliższym terminie zostaną podjęte kroki, w celu przymusowego ściągnięcia powyższej zaległości, co będzie się wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów przez osoby posiadające psy.

Wpłat z tytułu opłaty od posiadania psów należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Zawidowie PKO BP SA o/Bolesławiec Nr 32 1020 2137 0000 9102 0115 5621.

Źródło: zawidow.eu

Loading

Ten post ma 2 komentarzy

  1. NINA

    czy gmina wiejska Zgorzelec pójdzie w ślady Zawidowa?

  2. Jola

    Nie dotyczy psow w domach jednorodzinnych

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama