Zakończeniu realizacji projektu pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

You are currently viewing Zakończeniu realizacji projektu pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego”

Powiat Zgorzelecki informuje o zakończeniu realizacji projektu nr RPDS.07.02.01-02-0006/20 pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

Celem głównym projektu było stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie drogą do podniesienia jakości kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu. Przedmiotem projektu była przebudowa budynku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz utworzenie w nim pracowni zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz pracowni do terapii wraz z ich wyposażeniem i zapleczem sanitarno–socjalno–gospodarczym.

Projektowany budynek ma zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń poprzez windę osobową, umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, systemy przyzywowe, przejścia bezprogowe, otwory drzwiowe o szer. 90 cm, w tym wejście zewnętrzne, system informacji przestrzennej i odnajdywania drogi, sanitariaty i wyposażenie.

W przebudowanym budynku zostały utworzone następujące pracownie zawodowe i terapii:

 1. Klaso-pracownia Artystyczno – techniczna;
 2. Klaso-pracownia Kulinarno – gastronomiczna,
 3. Klaso-pracownia Gospodarczo – porządkowa;
 4. Klaso-pracownia Komunikacyjno – społeczna
 5. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza
 6. Pracownia Biofeedback
 7. Pracownia cyfrowo – multimedialno – językowa
 8. Pracownia – pokój wyciszeń
 9. Pracownia biologiczno – geograficzna
 10. Klaso-pracownia w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii
 11. Pracownia chemiczno – fizyczna.

Okres realizacji projektu: 26.03.2020 – 28.02.2023
Całkowita wartość projektu: 4.829.823,35 PLN, wydatki kwalifikowalne 4.749.263,13 PLN, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 4.036.873,67 PLN, wkład własny 712.389,46 PLN.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

Loading

Ten post ma jeden komentarz

 1. Może podacie telefon, z kim można się kontaktowac???

  Może ..jakiś telefon podacie.??Z kim się kontaktować

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama