Wyniki konsultacji społecznych – budowa skateparku w Zgorzelcu

Burmistrz Miasta Zgorzelec dziękuje za udział w konsultacjach społecznych dotyczących planowanego przystąpienia do prac projektowych oraz budowy skateparku w Zgorzelcu. Konsultacje prowadzone były w okresie od dnia 7 sierpnia 2023 r. do dnia 20 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem platformy internetowej. Ich celem było zebranie opinii mieszkańców na temat propozycji rozwiązań projektowych przedstawionych w przedłożonej koncepcji.

You are currently viewing Wyniki konsultacji społecznych – budowa skateparku w Zgorzelcu

Informacje były przez dwa tygodnie dostępne na platformie internetowej zgorzelec.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne. Zaproszenie do udziału w konsultacjach zostało rozpowszechnione za pośrednictwem strony internetowej urzędu miasta, lokalnych dzienników internetowych oraz miejskiego systemu powiadamiania sms.

W konsultacjach społecznych dotyczących budowy skateparku wzięło udział 139 osób, a dokładnie 79. mężczyzn i 60 kobiet w wieku 18-65+, głównie (128 osób) mieszkańców Zgorzelca, przeważnie (108 osób) pracujących. Wypowiedzieli się też emeryci/renciści (5 osób), niepracujący (3 osoby), a także uczniowie i studenci (23 osoby). Najliczniej reprezentowaną grupę wiekową stanowili mieszkańcy między 26. a 45. rokiem życia (72 osoby). Drugą najliczniejszą grupą (34 osoby) była grupa ankietowanych w wieku 46-65 lat. Pozostałymi uczestnikami badania było 16 osób reprezentujących kategorię wiekową 18-25 lat, 15 osób poniżej 18. roku życia oraz 2 osoby w wieku powyżej 65 lat.

 

 

109 uczestników konsultacji podzieliło się swoimi uwagami i sugestiami na temat przedstawionej propozycji. I tak, o ile co do potrzeby wybudowania skateparku w Zgorzelcu wśród ankietowanych panuje co do zasady zgoda, o tyle już kwestie jego wyposażenia w poszczególne urządzenia nie są tak jednoznacznie dobrze oceniane w zawartych komentarzach. Wśród zgłaszających uwagi i sugestie jest też wiele ciekawych propozycji do zastosowania innych, niż proponowane rozwiązania w wyłożonej koncepcji. Wszystkie uwagi, wnioski i sugestie mieszkańców zostaną przekazane do rozpatrzenia oraz uwzględnienia projektantom, którym miasto powierzy prace nad projektem.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym Raportem z konsultacji społecznych dotyczących planowanego przystąpienia do prac projektowych oraz budowy skateparku w Zgorzelcu.

Raport z konsultacji

źródło: WPRI UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama