Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec

Gmina Zgorzelec z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec”.

You are currently viewing Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 26 587,33 zł

Wysokość dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu 9 688,00 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia unieszkodliwiono 34,6000 Mg odpadów zawierających azbest.

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Loading

Reklama
Reklama