Uroczystości patriotyczne w Powiecie Zgorzeleckim

W niedzielę 12 listopada br. w Rudzicy odbyły się obchody związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej przy kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej: “W hołdzie bohaterom – obrońcom Ojczyzny wdzięczni za bezcenny dar niepodległości w roku 105 rocznicy odzyskania niepodległości. Mieszkańcy Rudzicy i Gozdanina”.

You are currently viewing Uroczystości patriotyczne w Powiecie Zgorzeleckim

W uroczystości udział wziął Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego Marian Matyjasik, przedstawiciele władz samorządowych, Radni i Sołtysi z miejscowości gminnych oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas części artystycznej w świetlicy, patriotyczny repertuar przedstawiło m. in. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagów “Błękitne Kamizelki”. Uroczystość poprowadził Paweł Czapliński Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie.

W Sławnikowicach również 12 listopada br. odbyła się uroczystość patriotyczna, której organizatorami byli – Sołtys i Radna Karolina Słomka-Majkut wraz z OSP i MDP Sławnikowice. Dzieci i młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pod opieką Pani Barbary Kopaczyńskiej-Nieścierowicz przygotowały część artystyczną łączącą elementy poezji z pięknymi pieśniami patriotycznymi. W wydarzeniu udział wziął Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński.

 

 

W minioną niedzielę w świetlicy wiejskiej w Jerzmankach odbył się koncert patriotyczny pod hasłem “Polska – nasz kraj”. Atmosfera podczas koncertu była niewątpliwie nasycona duchem jedności i miłości do ojczyzny. Mieszkańcy Jerzmanek postanowili połączyć siły, aby uczcić i wyrazić swoje uczucia patriotyczne poprzez muzykę. Nie zabrakło również recytacji wierszy, które podkreślały ważność jedności narodowej. Cały koncert był hołdem dla Polski i jej bogatej historii. Wszyscy obecni mieli okazję zanurzyć się w klimacie patriotycznym, dzięki muzyce i słowom, które przypominały o wielkich momentach w dziejach kraju.

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński przekazał listy gratulacyjne na ręce organizatorów wydarzeń patriotycznych. W przemówieniach wyraził wdzięczność za zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Takie inicjatywy pokazują, jak ważne jest pielęgnowanie ducha patriotyzmu i pamięci o naszych bohaterach narodowych.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

 

 

 

Loading

Reklama
Reklama