Uroczystość zakończenia projektu WORCATION 2022 w Miejscu Pamięci Stalag VIII A

Projekt Worcation, zorganizowany przez Meetingpoint Memory Messiaen e.V. we współpracy z Fundacją Pamięć Edukacja Kultura, zakończył się w zeszłym tygodniu, w piątek 11.08.2023 r., uroczystą ceremonią.

You are currently viewing Uroczystość zakończenia projektu WORCATION 2022 w Miejscu Pamięci Stalag VIII A

Ceremonię zakończenia rozpoczeła kierowniczka Meetingpointu Alexandra Grochowski, która powitała gości oraz uczestników z Ukrainy, Polski, Włoch i Niemiec. Na ceremonii obecni byli Saksońska Minister Stanu ds. Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równości, Katja Meier, Burmistrz Görlitz ds. Kultury, Młodzieży, Szkół, Sportu, Spraw Społecznych, Budownictwa i Rozwoju Miasta, Benedikt M. Hummel, przedstawicielka Starosty Powiatu Görlitz, Martina Weber, Starosta Powiatu Zgorzeleckiego, Artur Bieliński, Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego, Mirosław Fiedorowicz, Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec, Radosław Baranowski oraz Wójt Gminy Zgorzelec, Piotr Machaj.

Po powitaniu odbyła się ceremonia upamiętniająca, podczas której złożono wieńce i róże pod pomnikiem jeńców wojennych w miejscu pamięci Stalagu VIII A.

Prezentacja wyników warsztatów

Młodzi uczestnicy Worcation przez dwa tygodnie pracowali w trzech grupach warsztatowych: archeologicznej, teatralnej oraz artystycznej, a efekty ich działań mogli podziwiać wszyscy zaproszeni goście.

Uczestnicy warsztatów archeologicznych, prowadzonych przez archeologa Pawła Zawadzkiego, zaprezentowali swoje odkrycia bezpośrednio w miejscu wykopalisk archeologicznych. Liczne artefakty, które zostały wydobyte i oczyszczone, pozwoliły uczestnikom na wgląd w trudne losy jeńców wojennych, którzy pozostawili znalezione przedmioty w Stalagu VIII A prawie 80 lat temu.

 

 

Następnie uczestnicy warsztatów teatralnych zaprezentowali wyniki swojej pracy w Europejskim Centrum Pamięc, Edukacja i Kultura. Przedstawienie teatralne w imponująco emocjonalny sposób poruszyło temat tegorocznego spotkania „Propaganda i dezinformacja”.

Wkrótce potem zaprezentowano wyniki warsztatów artystycznych, które zostały podzielone na dwie części. W pierwszym tygodniu spotkania młodzi ludzie pracowali nad komiksem, pocztówką i projektem koszulki – tutaj również związek z tematem przewodnim był silnym motywem poszczególnych historii. W drugiej części spotkania młodzi Europejczycy zajęli się sztuką filmową. Pracowali nad filmem „Behind the Scenes”, którego emisja zakończyła finałowe wydarzenie jako wzruszające podsumowanie.

Po udanym zakończeniu Meetingpoint i Fundacja zaprosiły wszystkich do wspólnych rozmów na temat miejsca pamięci.

Meetingpoint Memory Messiaen e.V. oraz Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura pragną serdecznie podziękować Federalnemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz miastu Görlitz za sfinansowanie projektu.

Loading

Reklama
Reklama