SULIKÓW – WSPÓLNY PROJEKT SAMORZĄDÓW DOT. BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński w dniu 27 czerwca br. uczestniczył w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego w Bolesławcu w zakresie przygotowania projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”.

You are currently viewing SULIKÓW – WSPÓLNY PROJEKT SAMORZĄDÓW DOT. BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Głównym założeniem inicjatywy jest zapewnienie obywatelom skutecznych narzędzi dostępu do informacji udostępnianych przez sektor publiczny, zapewnienie możliwości komunikowania się z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Miejska Bolesławiec.

 

 

List intencyjny podpisali przedstawiciele 10 samorządów. Sygnatariuszami porozumienia są: Piotr Roman – Prezydent Miasta Bolesławiec, Wojciech Dobrołowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Andrzej Dutkowski – Wójt Gminy Bolesławiec, Ryszard Kawka –Wójt Gminy Gromadka, Mariola Szczęsna – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Robert Relich – Burmistrz Gminy Nowogrodziec, Waldemar Nalazek – Wójt Gminy Osiecznica, Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików, Mirosław Haniszewski – Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Robert Łężny – Burmistrz Miasta Zawidów.

Zakres projektu obejmuje: rozbudowę Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z digitalizacją wymaganych zasobów; budowę portalu obsługi mieszkańca składającego się z części tematycznych, e-usług oraz geoportalu; budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji przestrzennej; zakup ortofotomapy dla obszaru gmin wraz z opracowaniami towarzyszącymi; modernizację budynków niezbędnych do osiągnięcia celów projektu.

Źródło: Urząd Gminy Sulików

Loading

Reklama
Reklama