Sprawdź, ile zapłacisz za prąd po przekroczeniu 2000 kWh

Jeżeli zmieścimy się w limicie 2000 kWh, to na rachunkach za prąd każde gospodarstwo domowe może zaoszczędzić rocznie nawet kilkaset złotych. Ile dokładnie? W przypadku klientów Tauronu to 440 złotych. Sprawdź, od czego dokładnie zależy w tym roku cena prądu. Na jakim poziomie są zamrożone ceny energii? Ile zaoszczędzą odbiorcy uprawnieni do zwiększonych limitów i jakie dokumenty muszą przygotować?

You are currently viewing Sprawdź, ile zapłacisz za prąd po przekroczeniu 2000 kWh

Ile kosztuje prąd poniżej limitu 2000 kWh?

Limit w wysokości 2000 kWh został wyznaczony na podstawie mediany zużycia prądu przez polskie gospodarstwa domowe w 2020 roku. Osoby, które zmieszczą się poniżej założonego progu, zapłacą za energię czynną tyle samo, ile w ubiegłym roku. Koszt kilowatogodziny energii elektrycznej jest ustalany indywidualnie przez każdego operatora. Jakie ceny prądu obowiązywały w ubiegłym roku dla najpopularniejszych taryf G11 i G12?

Ceny prądu brutto za 2022 rok:

 • Enea – 0,62 zł/kWh;
 • Tauron – 0,63 zł/kWh
 • E.ON – 0,64 zł/kWh;
 • PGE – 0,66 zł/kWh;
 • Energa – 0,70 zł/kWh.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT w wysokości 5 proc. według zeszłorocznej stawki. Dla dalszych obliczeń przyjmiemy, że średnia cena za 1 kWh energii elektrycznej w 2022 roku wynosiła 65 groszy.

Ceny prądu po przekroczeniu limitu 2000 kWh

Po przekroczeniu limitu energii elektrycznej, odbiorcy zapłacą więcej. Nadpłata będzie jednak obowiązywała jedynie za ilość prądu, którą gospodarstwo domowe zużyje powyżej przysługującego mu limitu. Kilowatogodziny zużyte ponad określony próg zostaną rozliczone po stawce, która obowiązuje w 2023 roku. 

 

 

W 2023 roku realna cena 1 kWh prądu na terenie Polski wynosi od 94 groszy do 1,03 zł.  Maksymalna cena prądu jest jednak regulowana ustawą – to 63 grosze netto. Trzeba także pamiętać, że od 1 stycznia 2023 znowu obowiązuje maksymalna stawka VAT na energię elektryczną, czyli 23 proc. W 2022 zapisy tarczy inflacyjnej zredukowały ją do poziomu 5 proc. – minimalnej wartości dopuszczalnej w UE.

Uwzględniając te wszystkie dane, można dokładnie obliczyć, ile zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu 2000 kWh. Każde kolejne 100 kWh to w dodatkowo do 85 zł brutto na rachunku. Podana kwota to maksymalna wartość brutto (z 23 proc. VAT), jaką może naliczyć operator.

W przypadku poszczególnych operatorów zużycie na poziomie 2100 kWh przełoży się na:

 • Enea – 1325 zł
 • Tauron – 1345 zł
 • E.ON –  1365 zł
 • PGE – 1405 zł
 • Energa – 1485 zł

Powyższe kwoty to należność za 2000 kWh w cenie z 2022 roku, powiększona o 85 zł, czyli maksymalny koszt 100 kWh powyżej limitu. Za każdą kolejną kilowatogodzinę do całości trzeba doliczyć 85 groszy.

O ile więcej zapłacilibyśmy, gdyby limity nie obowiązywały, a za każdą godzinę płacilibyśmy maksymalną cenę przewidzianą przepisami? W takim przypadku za zużycie przyjęte dla powyższych danych, czyli 2100 kWh, odbiorca musiałby zapłacić 1785 zł. Nawet dla klientów najdroższej w zeszłym roku Energi to więcej o 300 zł. Niektóre gospodarstwa domowe mogą liczyć na znacznie większe oszczędności, ze względu na podwyższone progi zużycia prądu. Dla kogo przewidziano takie rozwiązania?

Dla kogo zwiększone limity zużycia prądu?

Oprócz limitu 2000 kWh rocznie dla zwykłych gospodarstw obowiązują jeszcze dwa progi:

 • 2600 kWh — w przypadku gospodarstw, w których mieszkają osoby niepełnosprawne;
 • 3000 kWh — dla gospodarstw posiadających Kartę Dużej Rodziny i dla rolników.

Dla wszystkich trzech grup ustawodawca przewiduje, że z uzasadnionych przyczyn zużycie będzie wyższe niż w innych. Dotyczy to rodzin wielodzietnych i gospodarstw rolniczych oraz osób niepełnosprawnych, które bardzo często korzystają z urządzeń wymagających ciągłego zasilania energią, które pełnią ważną rolę w leczeniu i codziennym funkcjonowaniu osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przy założeniu, że maksymalna cena za kilowatogodzinę wynosi 0,85 zł brutto dla umowy z najdroższą Energą, rachunek za prąd będzie mniejszy o:

 • 390 zł przy limicie 2600 kWh;
 • 450 zł przy limicie 3000 kWh.

Dla najtańszej w 2022 oferty Enei (0,62 zł/kWh) oszczędności sięgną:

 • 598 zł przy limicie 2600 kWh;
 • 750 zł przy limicie 3000 kWh.

Tak jak w przypadku gospodarstw z podstawowym limitem 2000 kWh, za każde 100 kWh powyżej ustalonego progu będzie trzeba dopłacić maksymalnie 85 zł. Zdecydowana większość indywidualnych odbiorców energii nie musi składać żadnych wniosków, aby operator naliczył odpowiednie zniżki. Żeby skorzystać z wyższych limitów zużycia prądu, należy jednak dostarczyć odpowiednie dokumenty. 

Kto i kiedy składa oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w 2023 r.?

Podstawowym limitem 2000 kWh na rok są automatycznie objęte wszystkie gospodarstwa domowe, a ich właściciele nie muszą składać żadnych wniosków ani w urzędzie, ani u swojego dostawcy prądu.

Inaczej jest w przypadku odbiorców uprawnionych do podwyższonych limitów. Żeby skorzystać ze zwiększonych poziomów ulgi, należy dostarczyć opisane poniżej dokumenty najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku.

Każde gospodarstwo domowe, któremu przysługuje podwyższony limit, musi złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego przedsiębiorstwa energetycznego. Na stronach operatorów łatwo znajdziemy przygotowane wzory. Dokument można złożyć osobiście lub online, wysyłając go na odpowiedni adres e-mail. W takim wypadku dokument musi być jednak opatrzony podpisem elektronicznym.

Źródło: interia.pl

 

Loading

Reklama
Reklama