Rusza Budżet Obywatelski 2025!

1 lipca startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Zgorzelca, w której do rozdysponowania czeka kwota 350 tysięcy zł! Zgłaszajcie swoje pomysły, namawiajcie znajomych do głosowania i zmieniajcie miasto zgodnie ze swoimi potrzebami.

You are currently viewing Rusza Budżet Obywatelski 2025!

Projekty, które wygrają tegoroczne głosowanie, będą realizowane w 2025 roku. Co to będzie? To zależy od Was Drodzy Mieszkańcy! Wy dajecie pomysły a my narzędzia do ich realizacji, bo cel jest jeden – rozwój naszego miasta!

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego podobnie jak w ubiegłym roku całą pulę 350 tys. dzielimy na dwa obszary: PROJEKTY Inwestycyjne (tzw. twarde) oraz PROJEKTY Społeczne (inaczej miękkie).

Zostanie ona rozdysponowana według następujących zasad:

 1. 200.000 zł brutto na projekty inwestycyjne (tzw. twarde) przy założeniu, że maksymalna wartość jednostkowa projektu nie przekroczy wartości 200.000 zł brutto – do wyczerpania puli;
 2. 150.000 zł brutto na projekty społeczne (tzw. miękkie) przy założeniu, że maksymalna wartość jednostkowa projektu nie przekroczy wartości 50.000 zł brutto – do wyczerpania puli.

W przypadku, gdy szacowane kwoty projektów danej puli nie wyczerpią jej środków, będzie istniała możliwość przesunięcia pozostałych środków finansowych do drugiej puli.

Jakie projekty można zgłaszać?

 • Inwestycyjny, czyli jaki? – pod pojęciem projekty inwestycyjne (twarde) należy rozumieć projekty związane z  remontem, budową lub przebudową wszelkiej infrastruktury. Projekt inwestycyjny wiąże się z trwałym efektem pozostającym po zakończeniu jego realizacji.
 • Miękki? – projekty społeczne (miękkie) to projekty niezwiązane z budową czy remontem. Mogą dotyczyć organizacji wydarzeń, kampanii lub warsztatów społecznych, przedsięwzięć o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, prozdrowotnym itp.

 

 

Zgłaszane projekty muszą:

 1. dotyczyć wydatków na realizację zadań, które gmina może ponosić zgodnie z obowiązującymi przepisami (zadania własne),
 2. być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym,
 3. być zlokalizowane na terenach, do których Miasto Zgorzelec posiada tytuł prawny, a tereny te są zarazem ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Zgłaszane projekty nie mogą:

 1. przekraczać kwoty 200.000 zł brutto w przypadku projektów inwestycyjnych (twardych),
 2. przekraczać kwoty 50.000 zł brutto w przypadku projektów społecznych (miękkich),
 3. przekraczać kwoty 10.000 zł brutto w przypadku kwoty rocznego utrzymania po realizacji,
 4. ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej oraz generować dodatkowych kosztów związanych z tymi sieciami.

Co ważne, w przypadku projektu społecznego (miękkiego) do zgłoszenia należy dołączyć zgodę administratora obiektu bądź miejsca, gdzie projekt ma być realizowany wraz z określeniem dostępności obiektu w zakładanym terminie wydarzenia oraz określeniem kosztów udostępnienia obiektu.

Najważniejsze terminy:

 • do 27 sierpnia czekamy na pomysły i projekty
 • do 20 września weryfikujemy, czy zgłoszone propozycje są zgodne z regulaminem
 • do 27 września opublikujemy wyniki weryfikacji projektów
 • od 30 września do 4 października przyjmujemy odwołania od negatywnej oceny projektów
 • do 11 października rozpatrujemy złożone odwołania
 • do 18 października opublikujemy ostateczną listę zadań, na które będzie można głosować
 • od 4 listopada rozpoczyna się głosowanie – na głosy będziemy czekać do 11 listopada!
 • do 15 listopada ogłosimy wyniki głosowania

Jak zgłosić projekt?

Swój pomysł może zgłosić:

 • każdy mieszkaniec Miasta Zgorzelec, który w dniu składania wniosku ukończył 13 lat – w przypadku składania wniosku przez osobę poniżej 18 roku życia konieczne jest dołączenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego dziecka,
 • zarejestrowana organizacja pozarządowa prowadząca działalność terenie miasta Zgorzelec.

!Pamiętajcie, że jednym z załączników jest lista poparcia projektu, na której musi się znaleźć co najmniej 10 podpisów mieszkańców Zgorzelca!

Cały proces zgłaszania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego odbędzie się wyłącznie za pomocą strony internetowej pod adresem bo.zgorzelec.eu. Tam też będziecie głosować na wybrany projekt!

Podziel się z nami swoimi pomysłami i zobacz, jak Twój projekt ożywa! Zmieniaj Zgorzelec na lepsze razem z nami!

zgłoś swój projekt

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama