Rada Gminy przyjęła budżet na 2024 r.

Podczas LXXXVII Sesji Rady Gminy Zgorzelec podjęto najważniejszą uchwałę – budżetową na 2024 rok.

You are currently viewing Rada Gminy przyjęła budżet na 2024 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Zgorzelec Anna Rakoczy otworzyła obrady, przywitała wszystkich obecnych na sali konferencyjnej i przedstawiła porządek obrad.

Wójt Piotr Machaj podsumował bieżący rok, podziękował Radnym za całoroczną pracę oraz przyjęcie budżetu na 2024 r. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy Zgorzelec odczytali pozytywne opinie o projekcie budżetu. Skarbnik Gminy Rafał Jasiul przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu.

 

 

Podczas sesji przyjęto protokoły i uchwały m.in. w sprawie:

– woli udzielenia pomocy rzeczowej oraz chęci realizacji przez Gminę Zgorzelec zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 351 w m. Jędrzychowice w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdów na działce nr 176/9” na obszarze należącym do Województwa Dolnośląskiego.

– przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony

Sesja była doskonałą okazją do krótkiego podsumowania bieżącego roku oraz do złożenia wszystkim życzeń świąteczno-noworocznych.

Źródło: gmina.zgorzelec.pl

Loading

Reklama
Reklama