Pożar komina

Do zdarzenia doszło w pierwszy dzień świąt (25 grudnia 2022), około godziny 14 z budynku mieszkalnego przy ulicy Robotniczej w Pieńsku wydobywały się kłęby dymu. Na miejsce wezwano strażaków, którzy zlokalizowali pożar sadzy w kominie.  W akcji gaśniczej brały udział zastępy straży pożarnej z OSP Pieńsk i PSP Zgorzelec.  Strażacy przypominają, że przegląd i czyszczenie […]

You are currently viewing Pożar komina

Do zdarzenia doszło w pierwszy dzień świąt (25 grudnia 2022), około godziny 14 z budynku mieszkalnego przy ulicy Robotniczej w Pieńsku wydobywały się kłęby dymu. Na miejsce wezwano strażaków, którzy zlokalizowali pożar sadzy w kominie.  W akcji gaśniczej brały udział zastępy straży pożarnej z OSP Pieńsk i PSP Zgorzelec. 

Strażacy przypominają, że przegląd i czyszczenie przewodów kominowych powinno odbywać się regularnie raz na kwartał.

Fot Mariusz Pozorski

Pożar sadzy to zjawisko, któremu towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Często z komina wydobywają się również strzelające iskrami płomienie ognia oraz wydobywa się ciemny dym. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 1000°C, mogąca doprowadzić do rozszczelnienia się komina, co w konsekwencji może być przyczyną zapalenia się elementów konstrukcji budynku, znajdujących się w pobliżu przewodu kominowego.

W przypadku zaistnienia pożaru sadzy należy:

– niezwłocznie powiadomić straż pożarną,

– wygasić ogień w urządzeniu grzewczym,

– zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i o ile to możliwe od góry.

UWAGA!
Do palącego się komina nie wolno wlewać wody, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek.

Aby ugasić palącą się sadzę zaleca się wsypanie do wlotu komina soli kuchennej lub piasku. Gdy to nie przynosi skutku można użyć gaśnicy proszkowej, podając prąd proszku przez wyczystkę w dolnej części komina.

Loading

Reklama
Reklama