Powiat zgorzelecki informuje

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Wsparcie finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

You are currently viewing Powiat zgorzelecki informuje

Powiat Zgorzelecki w 2024 r. w ramach programu wieloletniego  – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej na: zakup książek będących nowościami wydawniczymi, na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Wysokość wsparcia finansowego – 4.500,00 zł, wkład własny organu prowadzącego 1.125,00 zł.

 

 

W/w dotacja została przyznana Technikum im. Emilii Plater w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu. Całkowity koszt zadania – 5.625,00 zł.

Loading

Reklama
Reklama