Nowy taryfikator mandatów w zastosowaniu

Taryfikator nie ma żadnej litości dla kierowców. Dziś tysiąc złotych czy dwa mandatu to nie jest dużo. Tyle że kwota może zostać szybko podwojona przez policjanta. Stanie się tak wtedy, gdy odkryje on ważną informację w komputerze w radiowozie.

You are currently viewing Nowy taryfikator mandatów w zastosowaniu

Nowy taryfikator mandatów jest straszny? Bez wątpienia. Tyle że prawdziwy strach może paść na kierowcę dopiero w momencie, w którym wypisując kwotę grzywny, policjant sięgnie po kalkulator. Urządzenie przyda mu się do wpisania kwoty kary, a następnie przemnożenia jej przed dwa. Tak się stanie w przypadku wyczerpania znamion tzw. recydywy drogowej. Ta jest opisana w art. 38 par. 2 ustawy Kodeks wykroczeń.

Jakie są warunki drogowej recydywy?

Aby policjanci w czasie kontroli drogowej mogli zastosować zasadę podwójnego mandatu dla recydywisty drogowego, muszą jednocześnie wystąpić dwie przesłanki. Mowa o tym, że:

 • kierujący powinien popełnić drugi raz to samo i poważne wykroczenie drogowe w ostatnim czasie. Przy czym katalog „poważnych wykroczeń” jest zamknięty i wyraźnie opisany w przepisach. Fakt wystąpienia poprzednich wykroczeń policjant sprawdzi w bazie CEPiK, do której ma dostęp z komputera zamontowanego w radiowozie.
 • drugie wykroczenie powinno wystąpić nie później niż dwa lata od poprzedniego. Przy czym bieg tego czasu liczy się na podstawie nie popełnienia wykroczenia, a jego uprawomocnienia.

Drugi z punktów nabiera szczególnego znaczenia. Bo data popełnienia wykroczenia może być mocno odległa od daty jego uprawomocnienia. Przykłady w tym punkcie są dwa. Daty zbiegną się w przypadku mandatu przyjętego przez kierowcę. W przypadku skierowania przez funkcjonariuszy sprawy do sądu i kary wlepionej przez sędziego już nie. Wtedy kara uprawomocni się np. kilka miesięcy po popełnieniu wykroczenia. Dopiero wtedy zacznie też biec dwuletni okres możliwości wystąpienia recydywy drogowej.

Podwójny mandat za recydywę na początek. Kara może być wyższa

W przypadku recydywy drogowej jeszcze trochę czasu warto poświęcić samej wysokości kary. Kara grzywny jest naliczana „w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia„. Tak mówią przepisy. A słowa „nie niższej” oznaczają mniej więcej tyle, że dwukrotna wartość mandatu to dopiero początek. Załóżmy, że kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu i grozi mu za to 1500 zł. W przypadku recydywy kwota minimalna to już 3000 zł. Minimalna, bo grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł w czasie kontroli drogowej.

Za jakie wykroczenia grozi drogowa recydywa?

Katalog wykroczeń ujętych recydywą drogową jest zamknięty. Kierowca może otrzymać dwukrotny mandat, gdy popełni dwa wykroczenia z poniższej listy.

 • spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego następstwem stanie się spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby i popełnienie tego wykroczenia po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – podstawa prawna art. 86 par. 1a lub 2 ustawy KW.
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i inne wykroczenia naruszające pierwszeństwo pieszego – podstawa prawna art. 86b par. 1 ustawy KW.
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – podstawa prawna art. 87 par. 1 ustawy KW.
 • niestosowanie się do znaku, sygnału lub polecenia w ruchu drogowym w celu uniknięcia kontroli – podstawa prawna art. 92 par. 2 ustawy KW.
 • przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h – podstawa prawna art. 92a par. 2 ustawy KW.
 • naruszenie zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym – podstawa prawna art. 92b ustawy KW.
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień – podstawa prawna art. 94 par. 1 ustawy KW.
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zakończyło się oraz wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator pokazujący sygnał czerwony – podstawa prawna art. 97a pkt 1 ustawy KW.
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – podstawa prawna art. 97a pkt 2 ustawy KW.

Źródło: msn.com/pl

Loading

Ten post ma jeden komentarz

 1. Bhu7

  Niech zaczną od siebie najpierw

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama