Od dzisiaj rośnie minimalne wynagrodzenie

Od 1 lipca br. minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie do 4 tys. 300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. To druga podwyżka płacy minimalnej w tym roku, która obejmie ponad 3 mln osób. W porównaniu do 2014 r., wynagrodzenie minimalne będzie wyższe o 2 tys. 620 zł, co stanowi wzrost o 156 proc.

You are currently viewing Od dzisiaj rośnie minimalne wynagrodzenie

Podwyżka płacy minimalnej od 1 lipca oznacza wzrost o 700 zł w porównaniu do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3 tys. 600 zł), co stanowi wzrost o 19,4 proc. Wraz z płacą minimalną, wzrosną również inne świadczenia obliczane na jej podstawie, takie jak dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój, czy odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 r. Proponuje się, aby od 1 stycznia 2025 r. płaca minimalna wynosiła 4 tys. 626 zł brutto, co oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r., czyli o 7,6 proc.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), w 2025 r. w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracowników.

W ostatnim roku wzrosło także przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I kw. 2024 r. wyniosło ono 8 tys. 147 zł i było wyższe o 14,4 proc. w stosunku do I kw. 2023 r. Inflacja ukształtowała się w tym czasie na poziomie 2,8 proc.

MRPiPS pracuje nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o minimalnych, adekwatnych wynagrodzeniach w Unii Europejskiej. Szefowa MRPiPS, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podkreślała, że dyrektywa musi być wprowadzona do jesieni tego roku.

W Polsce stopa bezrobocia pozostaje na niskim poziomie. Według szacunków MRPiPS wyniosła ona 5,0 proc. na koniec maja, co stanowi spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do kwietnia br. Dane Eurostatu potwierdzają korzystną sytuację Polski pod względem bezrobocia. Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE, ustępując miejsca jedynie Czechom.

Źródło: businessinsider.com.pl

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama