Niemieckie służby przekazały cudzoziemców

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przyjęli kolejnych 3 cudzoziemców, którzy nadużyli procedury uchodźczej.

You are currently viewing Niemieckie służby przekazały cudzoziemców

Troje obywateli pochodzących z Egiptu, Syrii oraz Tanzanii przekazanych zostało 10 stycznia funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu przez niemieckie służby. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt, a że wcześniej jeden z nich był w Polsce legalnie, natomiast dwóch kolejnych złożyło wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej w Polsce, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Jak ustalili funkcjonariusze SG ze Zgorzelca 23-letni obywatel Egiptu zatrzymany został w ubiegłym roku w Zgorzelcu za usiłowanie niezgodnego z prawem przekroczenia granicy państwowej. Z uwagi na to umieszczony został w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie złożył wniosek o ochronę międzynarodową. Po zwolnieniu go z ośrodka skierowany został do otwartego ośrodka dla cudzoziemców, jednak od razu udał się do Niemiec i tam złożył wniosek o udzielenie mu azylu. Po otrzymaniu negatywnej decyzji służby niemieckie przekazały go funkcjonariuszom Straży Granicznej. Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu zastosował wobec obywatela Egiptu środki alternatywne i zobowiązał cudzoziemca do zamieszkiwania w Ośrodku UdSC w Białej Podlaskiej. Nakazał także zgłaszania się w wyznaczonych odstępach czasu do Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej.

Kolejny z przekazanych – 22-letni obywatel Syrii, przyleciał do Warszawy z Grecji i nie posiadał przy sobie wymaganych dokumentów. Cudzoziemiec tego samego dnia złożył wniosek o ochronę międzynarodową na terytorium Polski i został skierowany do otwartego ośrodka dla cudzoziemców. Syryjczyk jednak nie zastosował się do postanowienia Straży Granicznej i udał się od razu do Niemiec gdzie złożył kolejny wniosek o uznanie go za uchodźcę.

Po otrzymaniu decyzji negatywnej został przekazany przez niemiecką policję Straży Granicznej. Wobec cudzoziemca prowadzone jest obecnie postępowanie w celu zobowiązania go do opuszczenia strefy Schengen, a Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu wydał wobec Syryjczyka postanowienie o zastosowaniu środków alternatywnych, w których zobowiązał cudzoziemca do okresowego zgłaszania się do placówki PSG w Warszawie.

Natomiast 23-letnia obywatelka Tanzanii przyleciała do Polski na podstawie swojego paszportu oraz wizy wydanej w celu udziału w imprezach sportowych. Kobieta natychmiast po przylocie wynajęła taksówkę, którą udała się do Niemiec i złożyła tam wniosek o status uchodźcy. Została zatrzymana przez niemiecką policję i z uwagi na posiadaną polską wizę, przekazana w ramach readmisji do Polski. Po przekazaniu cudzoziemka oświadczyła, że będzie ubiegała się o ochronę międzynarodową w Polsce. Otrzymała Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca i skierowana została do Ośrodka UdSC w Białej Podlaskiej.

Źródło: NOSG

Loading

Reklama
Reklama