„Nie ma jednej pamięci. Ogólnopolskie spotkanie rodzin jeńców II wojny światowej”

16 listopada 2023 r. odbyła się w siedzibie Muzeum, na terenie dawnego Stalagu VIII B/344 Lamsdorf w Łambinowicach, zorganizowana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogólnopolska konferencja, której tytuł brzmiał „Nie ma jednej pamięci. Ogólnopolskie spotkanie rodzin jeńców II wojny światowej”.

You are currently viewing „Nie ma jednej pamięci. Ogólnopolskie spotkanie rodzin jeńców II wojny światowej”

Już tytuł i program konferencji pokazują obszerność tematów i form pracy zaproponowanych podczas jej trwania.
Znakomitą większość uczestników konferencji stanowili potomkowie byłych jeńców. Niektórzy z nich przyjechali w poszukiwaniu kontaktów, danych o swoich przodkach, niektórzy już przez lata opracowywali losy swoich ojców i nadal uczestniczą aktywnie w upamiętnianiu obozów jenieckich.

W pierwszej części dnia po powitaniu gości i wysłuchaniu referatów wprowadzających, wygłoszonych przez pracowników Muzeum, kilka osób prezentowało w panelu „Mój ojciec. Portret z pamieci” historie swoich ojców. Były to poruszające chwile, kiedy słuchaliśmy i oglądaliśmy zdjęcia z różnych obozów, w których przebywali polscy jeńcy wojenni. Te narracje stworzyły niezwykłą atmosferę otwartości wśród obecnych. Każda z tych opowieści niosła z sobą silne emocje.

 

 

Również Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura, reprezentowana przez jej prezes, Kingę Hartmann-Wóycicką, była uczestnikiem tego panelu.
Kinga Hartmann przedstawiła losy obozowej miłości Danuty Leźnickiej i Tadeusza Wóycickiego, powstańców warszawskich, żolnierzy Armii Krajowej, jeńców Stalagu IV B/H w Zeithain. Ta miłość przetrwała wiele dziesięcioleci. Po wyzwoleniu i powrocie do Warszawy Danuta Leźnicka i Tadeusz Wóycicki zostali małżeństwem, przeżyli wspólnie, pielęgnując pamięć o Armii Krajowej i walkach w Powstaniu Warszawskim, wiele lat.
Uczestnicy konferencji zwiedzili również teren byłego „Russenlager” , jednej z części byłego ogromnego obozu. Znajdują się tam zachowane części fundamentów barakowych, stałe wystawy zewnętrzne, jedna z nich nosi nazwę ” Miejsca z blizną”. W jednym z wyremontowanych baraków można było obejrzeć rekonstrukcję jego wyposażenia.

W części popołudniowej uczestnicy pracowali w różnych grupach. Atmosfera na sali była niezwykła. Wymieniano się między sobą wspomnieniami rodzinnymi, pokazywano zachowane stare zdjęcia. Widoczne było ogromne wzruszenie.

Dyrekcji i zespołowi Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych należą się słowa uznania i podziękowania. Konferencja była doskonale zorganizowana, panowała serdeczna atmosfera, pracownicy Muzeum okazywali wsparcie i zainteresowanie każdemu z uczestników. Dziękuję w imieniu własnym, jak również Fundacji, za możliwość uczestniczenia w tym podniosłym wydarzeniu.

Kinga Hartmann
Fot. S. Dubiel/CMJW

Źródło: Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura – Stalag VIII A Görlitz

Loading

Reklama
Reklama