„Most-granica”- konkurs na pamiętnik

Socjologowie z Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają mieszkanki i mieszkańców Zgorzelca do udziału w konkursie na pamiętnik „Most-granica”.

You are currently viewing „Most-granica”- konkurs na pamiętnik

Restrykcje wprowadzone w związku z pandemią Covid-19, a dokładnie regulacje ograniczające ruch przygraniczny, bardzo mocno dotknęły takie społeczeństwa jak my, których życie opiera się na codziennym przekraczaniu granicy. Dla niektórych było to pierwsze zetknięcie z zamkniętymi granicami, dla innych wspomnienie czasów, od których zdążyli już odwyknąć. Bez względu na to, czy covidowe czy ustrojowe, okresy zamykania granic uniemożliwiały pracę/ edukację, ograniczały dostęp do kultury, nierzadko rozdzielały z najbliższymi na kilka miesięcy. Czy miały pozytywne aspekty? Konkurs ma na celu zebranie wspomnień i utrwalenie, jak przeobrażenia granicy (i te związane z pandemią, i te wcześniejsze) były doświadczane przez osoby żyjące na pograniczach. Jakie emocje wzbudzały? Jakie zmiany przynosiły?

 

 

Socjologowie z Uniwersytetu Wrocławskiego czekają na Państwa opowieści o życiu w mieście przygranicznym. Proszą o przygotowanie wypowiedzi pisemnej (w formie pliku tekstowego lub rękopisu) albo ustnej (nagranie), w której mieszkańcy odniosą się do granicy.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne o łącznej puli 20 tysięcy złotych. Wspomnienia zbierane są do 15 września 2023 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed 15 grudnia 2023. S

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: wns.uwr.edu.pl lub pisząc pod adres mailowy most-granica@uwr.edu.pl.

Źródło: MBP w Zgorzelcu

Loading

Reklama
Reklama