Debata o bezpieczeństwie na ogrodach działkowych

19 października w Miejskim Domu Kultury odbyła się debata organizowana przez Komendę Powiatową Policji w Zgorzelcu pod hasłem „Bezpieczne ogrody – Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W dyskusji wzięli udział prezesi zgorzeleckich ogrodów działkowych, Burmistrz Rafał Gronicz oraz Wicestarosta Mirosław Fiedorowicz.

You are currently viewing Debata o bezpieczeństwie na ogrodach działkowych

Celem spotkania było podniesienie świadomości działkowców w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Omówiono kwestie dotyczące bezpieczeństwa oraz współpracy między Policją a społecznością działkową.

 

 

Jednym z głównych punktów dyskusji była kwestia kradzieży i wandalizmu na terenie zgorzeleckich działek oraz sposobów, w jaki działkowcy mogą zabezpieczyć swoje mienie. Policja przedstawiła działkowcom informacje na temat metod działania przestępców oraz zaproponowała szereg środków, które mogą pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa.

Udzielono również praktycznych wskazówek dotyczących zgłaszania podejrzanych zachowań.

Źródło: zgorzelec.eu

Loading

Reklama
Reklama