Co dalej ze wsparciem przy wysokich cenach energii?

„Rząd z uwagą obserwuje i poddaje szczegółowej analizie rozwój sytuacji na rynku energii elektrycznej. W razie wysokiego poziomu cen energii rząd podda analizie możliwość przedłużenia mechanizmów wsparcia lub podejmie działania na rzecz wypracowania nowych mechanizmów rozwiązań, z uwzględnieniem możliwości finansowych państwa tak, aby zaadresować potrzeby odbiorców końcowych najbardziej narażonych na negatywne skutki wzrostu cen energii” — napisano.

 

 

„Trzeba mieć jednak na uwadze, że działania interwencyjne na rynku energii mogą przynosić korzyści, ale także rodzić pewne zagrożenia. Dlatego każde rozwiązanie jest poddawane pogłębionej analizie m.in. pod kątem specyfiki rynku energii w Polsce, mechanizmów jego funkcjonowania, a także aktualnej sytuacji rynkowej” — czytamy.

Źródło: businessinsider.com.pl

Loading

Reklama
Reklama