BOGATYNIA – Spotkanie w sprawie rewitalizacji linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia

Wczoraj (12.06), w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyły się konsultacje społeczne projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego”. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie założeń przedsięwzięcia oraz konkretnych rozwiązań projektowych i pozyskanie opinii mieszkańców na temat tych koncepcji.

You are currently viewing BOGATYNIA – Spotkanie w sprawie rewitalizacji linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia

Otwarte spotkanie informacyjne prowadzili projektanci firmy Multiconsult Polska – wykonawcy projektu, przy udziale przedstawiciela PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski.

Projektanci omówili zarówno założenia techniczne projektowanej linii kolejowej, przedstawili prezentację przebiegu trasy i wizualizację koncepcji przystanków osobowych, jak również odpowiadali na pytania z sali dotyczące m.in. terminu zakończenia budowy linii kolejowej, ilości planowanych składów czy rozmieszczenia przystanków.

Celem projektu, realizowanego przez firmę Multiconsult Polska, na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia jest przede wszystkim:

– przywrócenie połączenia kolejowego do Bogatyni – głównie w ruchu pasażerskim;
– zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców regionu oraz rozwiązanie problemu wykluczenia komunikacyjnego poprzez wznowienia ruchu kolejowego między Bogatynią a Zgorzelcem oraz Bogatynią a Wrocławiem;
– skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie punktualności pociągów (pasażerskich i towarowych);
– poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów;
– poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego – pasażerskiego i kolejowego;
– zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych;
– zapewnienie odpowiedniej odporności infrastruktury objętej Projektem na obecne i prognozowane zmiany klimatu.

 

 

Uczestniczący w spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz, podziękował zainteresowanym radnym oraz mieszkańcom za przybycie, podkreślając w swojej wypowiedzi, że realizacja tej strategicznej dla Bogatyni inwestycji stanowić będzie ważny krok nie tylko w przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu Gminy Bogatynia, lecz również znacząco zwiększy jej dostępność w kontekście rozwoju turystyki, do czego Gmina dąży także poprzez projekt Cyklostrady Dolnośląskiej, czy też współpracę z władzami Zittau i Ostritz w zakresie odbudowy turystycznych przepraw mostowych na Nysie Łużyckiej.

Do 23 czerwca dostępna jest jeszcze ankieta dotycząca przywrócenia linii kolejowej:
Zachęcamy gorąco do jej wypełnienia.
Źródło: Bogatynia.pl

Loading

Reklama
Reklama