Biorą się za parkowanie na chodnikach

Do RPO wpłynęło pismo popierające wprowadzenie zmian w zasadach parkowania samochodów na drogach publicznych. Postulaty zgłosił ruch społeczny „Miejska Agenda Parkingowa”.

You are currently viewing Biorą się za parkowanie na chodnikach

Jednym z postulatów jest nowelizacja art. 47 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym, który pozwala na zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem przestrzegania zasad zatrzymania i postoju pojazdu określonych w ustawie.

„Piesi przeciskają się między samochodami”

„Autorzy wniosku proponują, aby przepisy zezwalały na postój pojazdu na drodze dla pieszych wyłącznie w miejscach wyznaczonych do postoju za pomocą stosownych znaków drogowych lub odpowiedniej infrastruktury drogowej. Chodzi o zlikwidowanie powszechnego dziś parkowania całych samochodów na drogach dla pieszych oraz o spowodowanie, aby stało się to wyjątkiem” – czytamy na stronie internetowej RPO.

 

 

RPO przypomina, że parkowanie na chodniku jest dopuszczalne, ale pod warunkiem zapewnienia możliwości swobodnego poruszania się pieszych. Jednakże „w rzeczywistości kierowcy bardzo często te zasady naruszają”.

W efekcie piesi muszą np. przeciskać się między samochodami i granicą chodnika, wchodzić na przejście dla pieszych zza zaparkowanych aut, a nawet ustępować pierwszeństwa pojazdom jeżdżącym po chodnikach. A policja i straż miejska nie są w stanie skutecznie przeciwdziałać takiemu naruszaniu zasad, zwłaszcza w dużych miastach – dodano.

Źródło: money.pl

Loading

Reklama
Reklama