Akta nadania stopnia awansu zawodowego dla Anity Ewy Zajączkowskiej

13 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta w Zgorzelcu odbyło się uroczyste wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

You are currently viewing Akta nadania stopnia awansu zawodowego dla Anity Ewy Zajączkowskiej

Akt nadania wręczono Pani Anicie Ewie Zajączkowskiej – nauczycielce z Przedszkola Publicznego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu.

Nauczyciel mianowany, wg. aktualnych przepisów Karty Nauczyciela, to trzeci stopień awansu zawodowego.

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest:

spełnienie wymagań kwalifikacyjnych , o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela;
złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a następnie zdanie egzaminu przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta Zgorzelec.
Pani Anita Ewa Zajączkowska spełniła powyższe warunki.

Przed wręczeniem Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielka złożyła uroczyste ślubowanie według roty:

„ŚLUBUJĘ RZETELNIE PEŁNIĆ MĄ POWINNOŚĆ NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY I OPIEKUNA MŁODZIEŻY,

DĄŻYĆ DO PEŁNI ROZWOJU OSOBOWOŚCI UCZNIA I WŁASNEJ, KSZTAŁCIĆ I WYCHOWYWAĆ MŁODE POKOLENIE W DUCHU UMIŁOWANIA OJCZYZNY, TRADYCJI NARODOWYCH, POSZANOWANIA KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” Ślubowanie mogło być złożone z dodaniem słów: „TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”

Składając gratulacje nowo mianowanej nauczycielce, Burmistrz Miasta Zgorzelec – Rafał Gronicz życzył dalszych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji w pracy dydaktyczno-wychowawczej, kolejnego awansu zawodowego oraz radości i powodzenia w życiu osobistym.

źródło: WES | UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama