8 Irakijczyków przekazanych zostało w ramach readmisji z Niemiec do Polski

Siedmioro obywateli Iraku przekazanych zostało wczoraj (25.01) funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Świecku przez niemieckie służby, a ósmy z ich przekazany został Straży Granicznej ze Zgorzelca.

You are currently viewing 8 Irakijczyków przekazanych zostało w ramach readmisji z Niemiec do Polski

Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt. Jak ustalili funkcjonariusze SG cała grupa złożyła wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce, dlatego na podstawie obowiązujących przepisów zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że cudzoziemcy w ubiegłym roku zostali zatrzymani za niezgodne z prawem przekroczenie granicy państwowej bez wymaganych dokumentów. W chwili zatrzymania żadne z cudzoziemców nie zamierzał złożyć wniosku o objęcie ich ochrona międzynarodową w naszym kraju. Ich celem podróży, jak deklarowali był kraj naszych zachodnich sąsiadów. Z uwagi na to w ich sprawie wszczęte zostało postępowanie mające na celu zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia Polski, a cudzoziemcy umieszczeni zostali w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w celu realizacji decyzji. Podczas pobytu w ośrodka cała grupa zadeklarowała chęć złożenia wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce, w celu uniknięcia wydalenia. Po przyjęciu od Irakijczyków stosownych wniosków, skierowani zostali do ośrodka otwartego prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Irakijczycy jednak nie mieli w planach dłuższego pobytu w naszym kraju i oczekiwania na zakończenie postępowania prowadzonego wobec nich przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i natychmiast wyjechali do Niemiec. Tam złożyli kolejne wnioski, a następnie niemiecka policja przekazała ich do Polski.

Cudzoziemcy zadeklarowali chęć dalszego ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju. Zostali pouczeni o konieczności przebywania w Polsce do czasu zakończenia wobec nich postępowań.

Źródło: nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Loading

Reklama
Reklama