Zobacz wszystkie artykuły Zinfo

Ekolodzy zaskarżą przedłużenie koncesji dla Turowa

Ministra klimatu Anna Moskwa przedłużyła koncesję na wydobycie węgla brunatnego w Turowie do 2044 r., pomimo szkodliwego wpływu działalności kopalni na klimat, środowisko i zasoby wodne. Strona społeczna nie daje za wygraną i zapowiada zaskarżenie decyzji koncesyjnej do sądu administracyjnego.

Udane zimowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz wraz z Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny Ewa Dudą zapewnili chętnym dzieciom z terenu miasta i gminy Bogatynia ferie zimowe w gminnych szkołach.

Deklaracje śmieciowe do 17 marca!

Co roku właściciele nieruchomości, na których terenie powstają śmieci (odpady komunalne) są zobowiązani do składania deklaracji o sposobie zbierania odpadów i wysokości opłat za gospodarowanie nimi.

Ferie zimowe w Gminie Zgorzelec

Czas ferii zimowych to dla dzieci jednocześnie zabawa i wypoczynek. W tym roku dzieci z terenu gminy mogły spędzić ferie w Radomierzycach gdzie organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury oraz w Sławnikowicach i Gronowie, gdzie zajęcia zorganizowane zostały przez Sołtysów.

WS-SPZOZ w Zgorzelcu Informuje

WS-SPZOZ w Zgorzelcu zaprasza pacjentów zadeklarowanych do naszych poradni lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej na świadczenia z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) dla osób w wieku 35-65 lat.